Όροι & προϋποθέσεις διαγωνισμού “Star Santa”

 

1) To sneaker10.gr διοργανώνει διαγωνισμό σύμφωνα με την κατωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία, μέσω της οποίας θα διανεμηθούν στoυς τυχερούς ένα από τα παρακάτω περιγραφόμενα δώρα. Η όλη προωθητική ενέργεια διεξάγεται μέσω της σελίδας του www.sneaker10.gr στο Instagram με όνομα “ Star Santa Διαγωνισμός ”.

 

2) Δικαίωμα συμμετοχής για το διαγωνισμό μπορούν να αποκτήσουν όσα φυσικά πρόσωπα διαμένουν στην Ελλάδα. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι του sneaker10.gr  και στις θυγατρικές της ή/και συνδεδεμένες με αυτές εταιρίες, καθώς και τα άτομα που εμπλέκονται άμεσα με την διαχείριση της εν λόγω προωθητικής ενέργειας και οι συγγενείς όλων των παραπάνω έως β’ βαθμού.

 

3) Η διαδικασία έχει ως εξής: Έως τις 06/07/2020 και ώρα 4.00 μ.μ., όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στον διαγωνισμό θα πρέπει να κάνουν αγορές adidas προϊόντων από το www.sneaker10.gr και να εισάγουν τον κωδικό SANTAHAWK στο τελευταίο βήμα της παραγγελίας.

 

4) Το δώρο του διαγωνισμού είναι δώρα adidas για 10 τυχερούς. Δύο από τους νικητές που θα κληρωθούν θα κερδίσουν επιπλέον τη δυνατότητα για ένα virtual Meet& Greet με τον Hawk. Η ημέρα, ώρα και διάρκεια θα ανακοινωθούν προσωπικά στους 2 νικητές

 

5) Για την ανάδειξη των νικητών θα διεξαχθεί 1 κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της εταιρείας την 07/07/2020 και ώρα 4.00 μ.μ. με τη χρήση εφαρμογής τυχαίας επιλογής.

 

6) Το www.sneaker10.gr δικαιούται να ματαιώσει την κλήρωση ή να μεταβάλει την ημερομηνία διεξαγωγής της.

 

7) Κατά την κλήρωση, θα αναδειχθεί και ένας αριθμός (3) αναπληρωματικών νικητών, στους οποίους θα διατεθεί ανάλογα με τη σειρά ανάδειξης τους το δώρo σε περίπτωση που δεν θα παραληφθεί εγκαίρως ή δεν θα απονεμηθεί σε κάποιον από τους αρχικούς νικητές λόγω ακύρωσης της συμμετοχής.

 

8) Το www.sneaker10.gr διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα των νικητών στην ιστοσελίδα www.sneaker10.gr. Με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες δίνουν τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεσή τους για την ανωτέρω ανακοίνωση των ονομάτων τους.

 

9) Αν oι νικητές του διαγωνισμού αρνηθούν οποιοδήποτε δώρο, ή δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, ή αποβεί άκαρπη κάθε προσπάθεια ειδοποίησης τους έως και τις 06/07/2020 και ώρα 6.00 μ.μ., τα δώρα απονέμονται σε αναπληρωματικούς νικητές.

 

10) Η συμμετοχή και τα δώρα είναι απολύτως προσωποπαγή, ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα. Μοναδική υποχρέωση του www.sneaker10.grείναι η εξασφάλιση για τους νικητές των δώρων που κέρδισαν. Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του προϊόντος/δώρου θα αντικατασταθεί από κάποιο άλλο ίσης αξίας.

 

11) Οι συμμετέχοντες συμφωνούν ότι το www.sneaker10.gr και οι μητρικές/θυγατρικές και εν γένει συνδεδεμένες της εταιρείες, οι διαφημιστικές εταιρίες και εταιρίες προωθητικών ενεργειών που συνεργάζονται σ’ αυτή την προωθητική ενέργεια καθώς και όλα τα αντίστοιχα στελέχη, διευθυντές, υπάλληλοι, αντιπρόσωποι και πληρεξούσιοι δεν θα φέρουν καμία ευθύνη, άλλως απαλλάσσονται από οποιαδήποτε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε τυχερού/νικητή για τυχόν τραυματισμό, απώλεια ή οποιαδήποτε ζημία προκύψει, ολικά ή μερικά, άμεσα ή έμμεσα από την αποδοχή, κατοχή, κατάχρηση, ή χρήση ενός βραβείου, δώρου ή τμημάτων αυτών.

 

12) To www.sneaker10.gr  δικαιούται να μεταβάλει τους όρους του διαγωνισμού ή να τον ανακαλέσει, σε οποιοδήποτε χρόνο, με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα www.sneaker10.gr ή στα social media. To www.sneaker10.gr διατηρεί το δικαίωμα, σύμφωνα με τη δική του κρίση, να ακυρώσει οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι αντιβαίνει στους επίσημους όρους και προϋποθέσεις της κλήρωσης ή βλάπτει την ορθή και αμερόληπτη διεξαγωγή του διαγωνισμού.

 

13) Η συμμετοχή στην κλήρωση προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των ανωτέρω όρων συμμετοχής.

 

 

Marketplace Title 1
Marketplace Title 2
Marketplace Text 1
Marketplace Text 2